سامانه شکایات مردمی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس

درخواست جدید پیگیری درخواست

مراجعه کننده گرامی

همانگونه که مستحضرید یکی از راههای ارزیابی عملکرد مراکز زیر مجموعه این اداره کل، قضاوت عادلانه مراجعه کنندگان است. از این رو می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به منظور عملکرد بهتر این مرکز از طریق شماره پیامک 10002031 به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز ارسال نمایید.

دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس